Zlepšování tvůrčí týmové práce

Výkonný tým

Nikdo z nás není tak chytrý, jako my všichni dohromady.“ – Japonské přísloví

Nejčastější důvody nefunkční týmové spolupráce: 

  • Kolegové si neumí vzájemně poskytovat zpětnou vazbu v kolektivu, nedůvěřují si.
  • Spolupracovníci se obávají vyjadřovat svůj názor, společně nekomunikují, i když jsou v jedné kanceláři.
  • Panuje špatná nálada a neochota zapojovat se do rozvoje společnosti, zříkají se týmové zodpovědnosti a nemají loajalitu k týmu.
  • Lidé v týmu pouze přežívají, nemají chuť vymýšlet nové návrhy a podněty ke zlepšení.

Doporučené tréninky

  • Jasná definice vize týmu, cílů a strategie - podněcuje nové výzvy, rozvoj kreativity a hledání řešení k dosahování výsledků.
  • Společné objevení úskalí a brzd týmové spolupráce a nastavení pravidel fungování týmu, nastartování nové éry tvůrčí spolupráce.
  • Vyladění fungujícího týmu. Týmové role, analýza jednotlivých členů týmu (silné stránky, talenty), pochopení a rozdělení týmových rolí, zodpovědností a kompetencí.
  • Podpora důvěry v týmu - zvyšuje zapojení jednotlivců v kolektivu, zlepšuje aspekty týmové spolupráce, otevřenou diskuzi, sdílení informací a poskytování upřímné zpětné vazby.

Zajímá mě tento trénink

Pole označená * jsou povinná.