Prezentační dovednosti

Poutavý řečník, který umí zaujmout a má co sdělit

Není důležité, co říkám, ale co ostatní slyší.“ – Neznámý autor

Nejčastější problémy řečníků:

  • Trpí trémou před jakýmkoliv veřejným vystoupením - na poradě, meetingu, setkání projektového týmu, na přednášce apod.
  • Posluchači nebo kolegové vyrušují, nesoustředí se, nezapojují se do diskuse.
  • Často se v prezentaci ztratí, jsou nervózní a nudní.
  • Neví, jak reagovat na všetečné dotazy účastníků, neumí reagovat na „potížisty“.

Doporučené tréninky:

  • Objevení vlastní jedinečnosti a silných stránek, kterých lze využít při jakékoliv prezentaci, nácvik techniky „Výtahová řeč“.
  • Práce s technikou Čtyři dimenze energií, nastavení kondice před a v průběhu prezentace, jak umět ovládat tajemství řeči těla a hlasu při prezentaci.
  • Upoutání pozornosti a znalost komunikační typologie - zvyšuje sílu informací.
  • Faktory úspěšnosti prezentace – jak se naučit sestavit poutavou prezentaci.
  • Jak být mistrem improvizace a naučit se poutavě vyprávět pomocí tzv. story tellingu.
  • Zvládání potížistů v auditoriu.

Zajímá mě tento trénink

Pole označená * jsou povinná.