Jak naše kurzy probíhají

Analýza, konzultace a nastavení tréninkového plánu

Základem naší spolupráce je důkladná analýza vašich potřeb, požadavků a situace ve společnosti.
To vše s vámi probereme od A do Z, abychom vám mohli trénink a doprovodné aktivity „ušít přímo na tělo“ včetně personálního obsazení trenéry, reportingu, termínů tréninků a cenové kalkulace.

Důležité je nastavení hodnocení měřitelné oblasti a ukazatele, které chceme hodnotit.

Implementace

V průběhu dohodnutých tréninků pracují trenéři s jednotlivými skupinami účastníků. Naše tréninky jsou proloženy případovými studiemi, prvky brainstormingu, technikami neurolingvistického programování (NLP), aktuálními poznatky neurovědy a dalšími účinnými metodami. Neustále naše tréninkové metody zlepšujeme a přizpůsobujeme Vašim potřebám. Přinášíme tak nejnovější metody, které využívají úspěšní manažeři nejen v Česku ale i v zahraničí. 

Vyhodnocení a nastavení další spolupráce

U nás spolupráce ukončením tréninku rozhodně nekončí. Na konci každého tréninku naši trenéři navrhují „Rozvojový plán“, který obsahuje 21 opakování jedné až dvou důležitých aktivit a který vede k vytvoření správného návyku. Tím docílíme excelentního výkonu dané aktivity. Každý účastník si svůj „Rozvojový plán“ nadefinuje sám. Kopii dostane také jeho nadřízený, aby se mohl podílet na rozvoji svého spolupracovníka.

Trenéři následně sjednotí zpětné vazby, které vytvořili po jednotlivých trénincích a provedou sumární vyhodnocení.
Po skončení workshopu doporučujeme konzultaci nad sumárním vyhodnocením s nadřízenými účastníků nebo zástupci HR. Nabízíme také individuální konzultaci či koučink s lektorem, na kterém vám pomůžeme vyřešit konkrétní obtížné situace v oddělení.