Doporučená literatura

Komunikační a vyjednávací dovednosti:

 • Don Hutson, George Lucas, Ken Blanchard: Minutový vyjednavač
 • James Borg: Umění přesvědčivé komunikace
 • Paul McGee: Jak získat a ovlivnit téměř každého
 • Chris Voss, Tahl Raz: Nikdy nedělej kompromis
 • Roger Fisher, Wiliam Ury, Bruce Patton: Jak dosáhnout souhlasu
 • Richard Bandler, NLP pro každého, naprogramujte svoji hlavu na úspěch

Prezentační dovednosti:

 • Emma Ledden: Úspěšná prezentace, Získejte si své publikum krok za krokem
 • Alena Špačková: Moderní rétorika, Jak mluvit k druhým lidem, aby vám rozuměli a naslouchali
 • Olga Medlíková: Přesvědčivá prezentace, Špičkové rady, tipy a příklady
 • Martin Vasquez: Trénink mistrů improvizace
 • John Adair: Umění kreativního myšlení
 • Monika Nevolová: Přestaň prezentovat, začni vyprávět, Storytelling

Leadership:

 • Stephen R. Covey: 7návyků vůdčích osobností
 • Steve Radcliffe: Leadership, Lídrem jednoduše a přirozeně
 • Kenneth Blanchard, Spencer Johnson: Minutový manažer
 • Kenneth Blanchard, Spencer Johnson: Nový One Minute Manager
 • Jack Canfield: Pravidla úspěchu
 • Simon Sinek: Začínejte s PROČ
 • Simon Sinek: Lídři jedí poslední
 • Paul L. Marciano: Cukr a bič nefungují
 • John C. Maxwell: 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu
 • Kenneth Blanchard, Patricia Zigarmi, Drea Zigrami: Leadership & Minutový Manažer
 • Chip Heath,Dan Heath: Proměna
 • John P. Kotter: Vedení procesu změny, Vědomí naléhavosti změny
 • John Whitmore: Koučování

Týmová spolupráce:

 • Patrick M. Lencioni: 5 příčin selhávání týmů
 • Mark Miller, Ken Blanchard: Tajemství týmů, Co výjimečné týmy vědí a jak postupují

Osobní rozvoj:

 • Robert Anthony: Zázrak pozitivního myšlení
 • Brian Tracy: Nový začátek
 • Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody
 • Spencer Johnson:  Kam se poděl můj sýr
 • Andreas Knuf: Jak zklidnit splašenou mysl
 • John Kotter: Náš ledovec se rozpouští
 • Napoleon Hill: Myšlením k bohatství
 • Tony Buzan: Používejte hlavu
 • Anthony Robbins: Nekonečná síla

Obchodní dovednosti:

 • Brian Tracy:  Jak mnohem lépe prodávat
 • Brian Tracy: Snězte tu žábu
 • Frank Bettger: Škola úspěchu
 • Georges Clason: Nejbohatší muž v Babylóně
 • Spencer Johnson: Vrcholy a údolí