Úvodní strana » Teambuilding

Teambuildingy

V rámci dlouhodobé spolupráce se společnostmi se zaměřujeme také na teambuildingové aktivity, které jsou v krátkém čase efektivní při:

  • zlepšení komunikace  a stmelování v týmu,
  • prolomení bariér a rivality,
  • zvýšení motivace v týmu,
  • upevňování současných vztahů a budování nových,
  • oživení týmového ducha a celkové atmosféry v týmu.

Tyto akce zajišťujeme na základě požadovaného efektu a možností zadavatelů jako doplňkovou metodu, která je velice účinná. Tyto aktivity doporučujeme a zařazujeme především v případě, že zjistíme potřebu:

  • motivovat vyhaslý  tým k znovuobjevení  potenciálu a jeho rozvoji,
  • identifikovat role konkrétních jednotlivců v týmu,
  • změnit postoje  a chování jedinců,
  • adaptovat nové členy do týmu.

Na závěr podáváme z každého teambuildingu zpětnou vazbu celému týmu. Zároveň mají jednotliví účastníci prostor k sebereflexi, díky čemuž můžeme maximalizovat prožitek zážitků. Probíhá také aktivní diskuze o nabytých zkušenostech a jejich praktické implementaci v profesním životě.

Otevřené kurzy

Momentálně nenabízíme otevřené kurzy. V případě zájmu nás kontaktujte.