Úvodní strana » Obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti

„Miřte na Měsíc, i když se netrefíte, budete mezi hvězdami.“

                                                                                        Mary Kay Ash


V AZ Akademii se specializujeme na tréninky manažerských a obchodních dovedností prostřednictvím osobního růstu. Do našich tréninků jsou implementovány jak naše 20leté zkušenosti z obchodu a managementu nadnárodních společností, tak nejnovější poznatky z oblasti neurovědy, emočních kompetencí, techniky neurolingvistického programování (programování vlastního mozku na úspěch) a mentální tréninky.

V rámci seminářů probíhá i trénink Vámi požadované aktivity a následné vyhodnocení účinnosti. Díky těmto metodám dosahujeme skvělých výsledků, které jsou v případě okamžitého používání, viditelné již po prvních trénincích a jsou dlouhodobé.

Cílem tréninků pro obchodníky je v první řadě pomoci obchodníkům porozumět sám sobě, vlastním cílům, hodnotám a přesvědčením, které tvoří 80% našeho úspěchu v životě i obchodě. Následně naučíme a vytrénujeme Vaše obchodníky v:

 • pochopení fungování vlastního mozku a jeho maximální využití nejenom při tvorbě jmenného seznamu potenciálních klientů
 • účinné akvizici potencionálních zákazníků
 • vedení jednání sklienty, bez napětí strachu a nervozity
 • jak zaujmout klienta žádoucím způsobem a zjistit jeho potřeby a přání
 • porozumění neverbální komunikaci a řeči klientů díky typologii
 • nastavení těla i mysli na dosahování úspěchu v obchodě i životě

Orientační okruhy tréninků

I. Osobnost úspěšného obchodníka

Cíle tréninku: nastavit vnitřní harmonii osobnosti, jako hnacího motoru jednotlivce v týmu, zvýšit sebevědomí, ujasnění si osobní i profesní vize, nastavení akčního plánu k jejímu dosažení, prezentace sebe i společnost.

Orientační program:

 • Sebepoznání, stěžejní ukazatel na cestě k vytyčenému cíli
 • Vnímání vlastní jedinečnosti, posílení sebedůvěry
 • Vize - základ úspěchu obchodníka
 • Nastavení osobní a profesní vize vharmonii svnitřním nastavením obchodníka
 • Strategické a krátkodobé plánování, čeho chce obchodník dosáhnout a jeho stimulace
 • Přesvědčivá prezentace sebe sama, služby a společnosti
 • Akční plán na následující období

Aplikované AZ techniky:

 • Neurologické úrovně
 • Technika Landscape a technika stanovení cíle
 • Kotvení úspěchu

II. Práce skontakty a následné telefonické oslovení potenciálních klientů

Cíle tréninku: implementace principu myšlenkových map nejenom k vytvoření jmenného seznamu potencionálních klientů, vytvoření osobního telefonního skriptu, zvládání námitek, navázání raportu s klienty po telefonu

Orientační program:

 • Myšlenková mapa, moderní nástroj kvytvoření seznamu kontaktů
 • Jak efektivně pracovat s kontakty - jak správně rozdělit a načasovat práci s kontakty
 • Seznam kontaktů a vyčíslení jeho hodnoty
 • Jak pracovat s nevědomím, zásobárnou veškerých zdrojů neomezených možností a jejich využití k dosažení cíle
 • Základní parametry oslovení klientů, jak inspirovat klienta k osobní schůzce
 • Odstranění bloků a napětí obchodníků při telefonickém kontaktu
 • Příprava na námitky volaného: proč přicházejí a jak na ně úspěšně reagovat
 • Akční plán na následující období

Aplikované AZ techniky:

 • Nastavení kreativního a výkonového stavu
 • Naladění se na klienta RAPORT
 • Odstranění napětí, stresů, trémy a ostatních faktorů, které snižují výkon obchodníků

III. Účinné vedení prvního jednání s klienty

Cíle tréninku: zvýšit účinnost komunikace nejenom sám se sebou, s klienty, verbální a neverbální komunikace, vytvoření osobního skriptu jednání s klientem, zvládání námitek, vytvoření prostředí důvěry

Orientační program:

 • Jak získat důvěru u klienta a přizpůsobit prodejní styl způsobu myšlení Vašich klientů
 • Profesionální zjišťování požadavků, potřeb a očekávání klientů
 • Jak na schůzce prezentovat ještě přesvědčivěji a proniknout ke klientovi co nejblíže
 • Jak zjistit nákupní kritéria, co je pro klienta důležité a proč, aby „nás“ nakoupil
 • Maximální naladění se na klienta a vedení schůzky ke spokojenosti obou stran
 • Efektivní čtení řeči těla a reakce na ni
 • Jazykové predikáty zvyšují šanci uspět při telefonním kontaktu
 • Účinné využití znalosti typologie klientů
 • Odstranění nežádoucího chování a limitujících přesvědčení zvyšuje šanci uspět a navázat dlouhodobý vztah s klientem
 • Akční plán na následující období

Aplikované AZ techniky:

 • Komunikační model, filtry vnímání
 • Kotvení klidu, výkonnosti
 • Praktický trénink navázání raportu
 • Technika pozice vnímání

IV. Uzavírací schůzka a její specifika

Cíle tréninku: jak nastavit náladu člověka tak, abych dosáhl nejvyššího výkonu, porozumění klientovým signálům a požadavkům, modelování sebe sama a jedinečnosti nejlepších obchodníků

Orientační program:

 • Účinná prezentace navrhovaného řešení
 • Jak zjistit skutečný záměr námitky a jak se s ní vypořádat
 • Pochopit hlubší motivaci, která řídí proces rozhodování
 • Jak dotáhnout schůzku k úspěšnému konci pomocí motivace a vyjednávání
 • Jak úspěšně povzbudit zákazníka, aby nás doporučil dalším potencionálním klientům
 • Jak si správně říci o kontakty na konkrétní klienty
 • Akční plán na následující období

Aplikované AZ techniky:

 • Technika pozice vnímání - porozumění klientovým potřebám a jeho motivaci uzavřít obchod
 • Nastavení těla a mysli na zvýšení účinnosti schůzky
 • Příprava žádoucího chování na schůzce, nastavení potřebné fyziologie
 • Modelování sebe sama na úspěch, modelování jedinečnosti nejlepších obchodníků

Otevřené kurzy

Momentálně nenabízíme otevřené kurzy. V případě zájmu nás kontaktujte.