Úvodní strana » Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti, leadership

Pro člověka, který chce a má vědomosti, není nic nemožné.

                                                                                             Tomáš Baťa


V AZ Akademii se specializujeme na tréninky manažerských a obchodních dovedností prostřednictvím osobního růstu. Do našich tréninků jsou implementovány jak naše 20leté zkušenosti z obchodu a managementu nadnárodních společností, tak nejnovější poznatky z oblasti neurovědy, emočních kompetencí, techniky neurolingvistického programování (programování vlastního mozku na úspěch) a mentální tréninky.

V rámci seminářů probíhá i trénink Vámi požadované aktivity a následné vyhodnocení účinnosti. Díky těmto metodám dosahujeme skvělých výsledků, které jsou v případě okamžitého používání, viditelné již po prvních trénincích a jsou dlouhodobé.

V rámci našich tréninků pro manažerské pozice pomáháme vedoucím pracovníkům k:

 • stát se osobností přesvědčivého lídra, který dokáže inspirovat spolupracovníky pro vizi společnosti, jako jednoho z klíčových faktorů úspěchu celého týmu
 • společně s týmem nastavit strategii vedoucí k cíli, rozdělení kroků mezi členy týmu
 • zdokonalit se v účinném vyhledávání vhodných spolupracovníků
 • efektivně adaptovat nové členy týmu
 • vést tým kdlouhodobému dosahování stanovených cílů
 • účinně implementovat žádoucí změny ve společnosti

Dohodnuté okruhy témat vycházejí vždy z konkrétních požadavků našich klientů, jsou individuálně přizpůsobeny aktuální situaci a možnostem dané společnost. Délka tréninku, místo konání a další detaily vychází rovněž z potřeb zadavatele.

Témata pro manažery, orientační okruhy

I. Osobnost přesvědčivého leadera

Cíle tréninku: pochopení vlastního nastavení osobnosti, které představuje 80% úspěchu, odstranění nežádoucích limitů, jasné nastavení vnitřní vize a strategie k jejímu dosažení, nastavení klíčových členů v týmu a příprava strategie práce s nimi

Orientační program:

 • Základní role manažera a lídra
 • Pochopení vlastních hodnot, přesvědčení, celkového nastavení osobnosti a zjištění jak pracovat s nastavením členů Vašeho kolektivu
 • Vytyčení vize a strategie k dosažení požadovaného cíle
 • Nastavení každodenních aktivit spolupracovníků k dosahování dlouhodobých výsledků
 • Akční plán na následující období

Aplikované AZ techniky:

 • Logické úrovně, nástroj k sebepoznání a objevení osobní jedinečnosti
 • Metody tvůrčí vizualizace
 • Techniky ke stanovení vize a strategie kjejímu dosažení

II. Networking, jak zajistit nevysychající databanku kontaktů a oslovení potencionálních spolupracovníků

Cíle tréninku: používání nejnovějších informací o mozku a myšlenkových mapách, jako nástroje ke zvýšení kreativity a ke strategickému rozhodování, efektivní telefonické oslovení, odstranění bariér z telefonování u Vašich obchodníků

Orientační program:

 • Pochopení a správné nastavení fungování mysli – jak využít víc než jen 10% Vašeho mozku
 • Vytvoření profilu úspěšného kandidáta - koho hledám a jaké vlastnosti musí mít
 • Příprava seznamu kontaktů pomocí myšlenkové mapy a pravidla 5V
 • Kde objevit a jak zaujmout žádoucí kontakty na nové členy do týmu
 • Efektivní práce s kontakty - jak správně rozdělit a načasovat práci s databankou
 • Vyčíslení hodnoty Vašeho zboží na skladě
 • Vědomí a nevědomí, objevte veškeré zdroje, Váš skrytý potenciál

Aplikované AZ techniky:

 • Myšlenkové mapy, nástroj kzvýšení výkonnosti Vašeho mozku a tvůrčího myšlení
 • Pomocí raportu po telefonu se správně naladit na klienta
 • Odstranit projevy nejistoty, trémy a strachu zprvního kontaktu klienta u Vašich obchodníků
 • Techniky ke zvýšení výkonnosti

III. Vedení výběrového pohovoru a zvýšení úspěšnosti při     adaptaci nových kolegů

Cíle tréninku: motivační vedení výběrového pohovoru a jeho specifika, silné stránky komunikace, nastavení očekávání a požadavků v rámci adaptace s novými spolupracovníky, jejich motivace a kontrola, zvýšení úspěšnosti při zapracování spolupracovníků

Orientační program:

 • Komunikační model - způsob komunikace jako klíčový faktor zaujetí
 • Vedení inspirativního výběrového pohovoru – co kromě dotazování, zaručeně zajistí správné rozhodnutí uchazeče pro spolupráci právě s Vámi
 • Příprava a efektivní vedení výběrového pohovoru s novými uchazeči
 • Využití poznatků z typologie při jednání s budoucími adepty
 • Nastavení společného cíle a účinné strategie u nováčků v rámci adaptace
 • Jak v sobě objevit schopnost podněcovat a rozvíjet nové kolegy k přijetí odpovědnosti za výkon
 • Definice potřebných denních aktivit a jejich měření, pravidelné hodnocení výkonu v průběhu adaptačního období
 • Podpora a podněcování pocitu sounáležitosti vede k dlouhodobému zvyšování výkonnosti týmu

Aplikované AZ techniky:

 • Řeč těla – jak odhalit co se odehrává v mysli uchazeče o pozici
 • Typologie klientů, návod jak správně zaujmout různé typy lidí
 • Technika pozice vnímání, jak se obout do bot nových uchazečů o pozici ve Vašem týmu

IV. Trvalé zvyšování výkonnosti týmu

Cíle tréninku: základní zásady novodobého vedení lidí, rozdíl mezi managementem a leadershipem, vedení porad, osobního pohovoru, motivační podávání zpětné vazby, koučování kolegů

Orientační program:

 • Zásady řízení a vedení spolupracovníků - jak řídit Váš tým i sám sebe
 • Vedení lidí podle situačních stylů
 • Hlavní zásady vedení osobního pohovoru a porady
 • Metody GROW, 4 MAT, BRAINSTORMING, SMART
 • Poskytování zpětné vazby způsobem vedoucím ke zlepšení a motivaci spolupracovníků
 • Maximální využití potenciálu týmu kdosažení požadovaného výsledku

Aplikované AZ techniky:

 • Principy koučování při osobním pohovoru – doptávání
 • Poskytování zpětné vazby způsobem vedoucím ke zlepšení a motivaci spolupracovníků
 • Umění rozpoznat strategie v týmu, které nejsou užitečné a využití jejich žádoucího efektu- metaprogramy
 • Účinné nastavení těla a mysli na zvýšení a udržení výkonnosti týmu
 • Modelování postupů, strategií a myšlenkových pochodů excelentních osobností

Otevřené kurzy

Momentálně nenabízíme otevřené kurzy. V případě zájmu nás kontaktujte.