Úvodní strana » Jak pracujeme

Jak pracujeme

Přípravná fáze

  • Základem naší spolupráce s klienty je důkladná analýza rozvojových potřeb, požadavků a situace ve společnosti. Nejdůležitější jsou pohovory se zadavateli, nejlépe s tvůrci vize a strategie společnosti a vedoucími pracovníky.
  • Dle přání a možností klientů zajišťujeme mystery shopping, pomoc s online dotazníky, diskuze či pracovní workshopy se středním managementem, aby řešení co nejvíce reflektovalo na potřeby klienta.
  • Na základě získaných informací připravíme návrh jednotlivých tréninků a doprovodných aktivit, včetně personálního obsazení trenéry, odpovědností, reportingu, termínů a cenové kalkulace.
  • Důležité je nastavení hodnocení měřitelné oblasti a ukazatele, které chceme hodnotit.

Implementační fáze

  • Trenéři pracují s jednotlivými skupinami účastníků. Po tréninku poskytují nadřízeným dohodnutou zpětnou vazbu.
  • Na závěr trenéři sjednotí zpětné vazby, které zadavatel obdrží do týdne po ukončení dohodnutého vzdělávání.

Vyhodnocení a nastavení další spolupráce

  • Je provedeno sumární vyhodnocení a jsou nastaveny další aktivity budoucí spolupráce.

Otevřené kurzy

Momentálně nenabízíme otevřené kurzy. V případě zájmu nás kontaktujte.